Prograin Organic în cadrul atelierului de lucru „Armonizarea legislației naționale privind producția agroalimentară ecologică la acquis-ul comunitar”

Prograin Organic în cadrul atelierului de lucru „Armonizarea legislației naționale privind producția agroalimentară ecologică la acquis-ul comunitar”

6 iunie 2023, Chișinău – Mai multe prevederi ale Uniunii Europene cu privire la sistemul de agricultură ecologică vor fi integrate în legislația națională. În acest sens, Republica Moldova a beneficiat de asistența Comisiei Europene, prin instrumentul TAIEX. Timp de trei zile, în țara noastră s-a aflat o misiune de experți din Germania și Cehia care au oferit suport și expertiză în discuțiile cu reprezentanții instituțiilor de ramură, cu membrii asociațiilor de profil, cu exponenții organismelor de inspecție și certificare naționale.

Dezbaterile au avut loc în cadrul atelierului de lucru „Armonizarea legislației naționale privind producția agroalimentară ecologică la acquis-ul comunitar”. În contextul celor discutate s-a decis elaborarea amendamentelor la Proiectul de Lege privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice cu includerea unor prevederi suplimentare ce au fost omise.

De asemenea pentru a institui un sistem de control mai riguros s-a decis ca organismele de control recunoscute de minister pentru certificarea produselor agroalimentare ecologice, să fie supuse unei supravegheri de audit al activității acestora.