Istorii de succes

“RADUMIS-PRIM” S.R.L.

“Radumis-Prim” S.R.L. a început colaborarea cu PROGRAIN ORGANIC la începutul anului 2016. Fiind încă la început de cale, societatea deja a progresat considerabil. După aderare la proiectul PROGRAIN ORGANIC, “Radumis-Prim” S.R.L. și-a diversificat paleta de culturi cultivate de la: grâu, porumb, mazăre, soia, rapiță la: ovăz, sorg, florea-soarelui, porumb, soia.

 • Confruntarea cu riscuri de ordin hidric, fizic, chimic;
 • Venituri puține;
 • Profitabilitate scăzută;
 • Siguranța alimentară subdezvoltată.
 • Diversificarea culturilor;
 • Aplicarea noilor tehnologii de cultivare a culturilor;
 • Aport personal în dezvoltarea agriculturii organice.
 • Tranziția a 40% din teren din sistem convențional în organic;
 • Creșterea vânzărilor cu 50%.

Suprafața de teren, ha

 • Sistem organic
 • Sistem convențional

Eficiența colaborării cu PROGRAIN ORGANIC rezultă din prețurile mai avantajoase și garanția procurării producției.

Administrator: Tatarencu Radu

“LOGOFĂT” S.R.L.

“Logofăt” S.R.L. a început colaborarea cu PROGRAIN ORGANIC în anul 2015. Fiind fidelă profesiei sale, “Logofăt” S.R.L. rămâne devotată conceptului de agricutură organică de mail mult de 10 ani. După aderare la proiectul PROGRAIN ORGANIC, “Logofăt” S.R.L. și-a diversificat paleta de culturi cultivate de la: grâu, porumb, florea-soarelui, orz, lucernă la: mazăre, grâu spelta, ovăz, năut.

 • Secetă;
 • Prețuri mici pentru producția convențională;
 • Investiții mari în sistem convențional.
 • Asolament rațional;
 • Aplicarea tehnologiilor verzi pentru menținerea și înbunătățirea calității și fertilității solului.
 • Tranziția a 90% din teren din sistem convențional în organic;
 • Creșterea vânzărilor cu 30%;
 • Siguranța în ziua de mâine.

Suprafața de teren, ha

 • Sistem organic
 • Sistem convențional

Atitudinea pozitivă și profesionalismul echipei PROGRAIN ORGANIC inspiră încredere.

Administrator: Cireș Vasile

“MICU” S.R.L.

“Micu” S.R.L. a început colaborarea cu PROGRAIN ORGANIC la sfârșitul anului 2015. Dorința de a obține succes într-un domeniu nou și de a participa la dezvoltarea agriculturii organice în Republica Moldova, au stat la baza alegerii domeniului de afaceri. După aderare la proiectul PROGRAIN ORGANIC, “Micu” S.R.L. și-a diversificat paleta de culturi cultivate de la: grâu, porumb, florea-soarelui, lucernă la: mazăre, grâu spelta, muștar.

 • Cheltuieli mari de producere;
 • Monopolul prețurilor în sistemul convențional;
 • Instabilitatea și fluctuația permanentă a prețurilor pentru cerealele convenționale.
 • Cultivarea seminței organice;
 • Respectarea standardelor de certificare organică;
 • Aplicarea asolamentului.
 • Cifra de afaceri de 100% lac ulturile din sistemul organic;
 • Scăderea riscului de neobținerea roadei;
 • Creșterea vânzărilor cu 30%;
 • Vânzarea integrală a producției.

Suprafața de teren, ha

 • Sistem organic

Colaborarea cu PROGRAIN ORGANIC este avantajoasă în primul rând datorită certificării organice și flexibilității și rapidității soluționării problemelor apărute.

Administrator: Micu Alexei

“CORTULUS” S.R.L.

“Cortulus” S.R.L. a început colaborarea cu PROGRAIN ORGANIC în anul 2016. După aderare la proiectul PROGRAIN ORGANIC, “Cortulus” S.R.L. și-a diversificat paleta de culturi cultivate de la: soia, porumb, florea-soarelui la: mazăre, grâu spelta, năut.

 • Costuri mari de producție în sistem convențional;
 • Instabilitatea prețurilor în fiecare an;
 • Probleme de realizare și/sau export.
 • Cultivarea seminței organice;
 • Reintroducerea în asolament a culturilor azot fixatoare;
 • Aplicarea sideratelor și a tehnicilor de îngrașare verde.
 • Cifra de afaceri de 50% la culturile din sistemul organic;
 • Creșterea vânzărilor cu 50%.

Suprafața de teren, ha

 • Sistem organic
 • Conversie
 • Sistem convențional

Parteneriatul cu PROGRAIN ORGANIC a dus la stabilirea relațiilor cu producătorii de culturi organice, schimb pozitiv de experiență și intensificarea grijii față de pământurile natale.

Administrator: Orlovschi Veceslav

“TETRACOM” S.R.L.

“Tetracom” S.R.L. a început colaborarea cu PROGRAIN ORGANIC la mijlocul aului 2015. După aderare la proiectul PROGRAIN ORGANIC, “Tetracom” S.R.L. și-a diversificat paleta de culturi cultivate de la: grâu, porumb, florea-soarelui la: mazăre, grâu spelta, muștar.

 • Costuri mari de producere în sistem convențional;
 • Profitabilitate scăzută;
 • Condiții meteo instabile cu tendință de secetă în ultimii ani.
 • Cultivarea de material semincer în sistem organic;
 • Introducerea în asolament a culturilor netradiționale;
 • Schimbarea managementului în lupta cu daunătorii și buruienile.
 • Cifra de afaceri de 11% la culturile din sistemul organic;
 • Creșterea vânzărilor cu 25%.

Suprafața de teren, ha

 • Sistem organic
 • Sistem convențional