Servicii

Elaborarea sistemului de combatere și control a dăunătorilor în depozite (vacuum control, capcane feromonale etc.)

Testarea inputurilor pe loturi demonstrative (LD), în ceea ce ține de monitorizarea LD pe testarea varietăților de culturi agricole

Realizarea cercetărilor științifice pentru menținerea și sporirea fertilității solului

Identificarea și implementarea noilor soiuri, hibrizi și tehnologii în procesul de producere

Asistență și monitorizare continuă pe întreg procesul de certificare ecologică

Identificarea potențialilor fermieri/agenți economici cointeresați în cultivarea produselor agricole în sistem ecologic

Instruirea și familiarizarea fermierilor privind principiile agriculturii ecologice

Asigurarea fermierului cu inputuri (material semincer, fertilizanți organici, produse de protecție a plantelor etc.) necesare pe parcursul...

Partenerii noștri

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6