PROGRAIN ORGANIC

Identificarea și implementarea noilor soiuri, hibrizi și tehnologii în procesul de producere