PROGRAIN ORGANIC

Elaborarea sistemului de combatere și control a dăunătorilor în depozite (vacuum control, capcane feromonale etc.)